Algemene voorwaarden voor het Ebuno-lidmaatschap


Accepteer onze algemene voorwaarden om Ebuno te kunnen gebruikenEbuno Ebuno AB

privacy policy

Ebuno AB, een Zweeds bedrijf met bedrijfsorganisatie nummer 559183-6027 (“Ebuno","we","onze"Of"us”), Is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hieronder beschreven. Dit privacybeleid heeft betrekking op u die een account registreert en een Ebuno-gebruiker wordt.

Wij geven om en waarderen uw privacy. Door middel van dit privacybeleid willen wij u daarom informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u heeft met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende algemene doeleinden:

Hieronder leest u meer over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Als u vragen heeft over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, of als u een van uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres [e-mail beveiligd] of bel ons + 46 (0) 73 143 8750 ​ Ons postadres is Drottvägen 5, 18264 Djursholm, Zweden.  

Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie over de volgende onderwerpen: 

Waar verzamelen we uw persoonlijke gegevens en bent u verplicht om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken? 2

Wie kan er toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en waarom? 2

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt? 2

Welke rechten heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens? 3

Gedetailleerde beschrijving van hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken 4

Als u een account registreert en een Ebuno-gebruiker wordt 4

Als u deelneemt aan de enquêtes en / of spellen die wij bieden 5

Als u met ons communiceert op sociale media 7

Overige verwerkingsactiviteiten 8

Afweging van belangenafwegingen 9

Waar verzamelen we uw persoonlijke gegevens en bent u verplicht om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken?

We verzamelen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer u een account registreert en onze profileringsvragen beantwoordt.

Bij sommige van onze profileringsvragen kunt u ervoor kiezen om gevoelige persoonlijke gegevens (bijv. Gegevens over uw gezondheid) met ons te delen. Het beantwoorden van deze vragen is optioneel en we zullen de gegevens die u met ons deelt alleen verwerken als u dit expliciet geeft toestemming .  

Over het algemeen bent u vrij om te kiezen of u uw persoonlijke gegevens aan ons wilt verstrekken. In sommige gevallen is het echter nodig dat u persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld om een ​​account aan te maken. Welke exacte persoonlijke gegevens we van u nodig hebben, vindt u in de onderstaande tabellen met betrekking tot de rechtsgrondslagen "nakoming van het contract" en "wettelijke verplichting". De gegevens die we van u nodig hebben, zijn nooit gevoelige gegevens.

Als u ons bepaalde gevraagde persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunt u niet deelnemen aan de enquêtes of games die we aanbieden of een account aanmaken en gebruiken. Bovendien zullen we niet in staat zijn om te voldoen aan de boekhoud- en boekhoudwetgeving en mogelijke juridische claims afhandelen.  

Wie kan er toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en waarom?

Uw persoonsgegevens worden primair door ons bij Ebuno verwerkt. In bepaalde gevallen delen we uw persoonsgegevens echter met derden in overeenstemming met hieronder.

Als u meer wilt weten over met wie wij uw persoonsgegevens delen, neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u aan het begin van dit privacybeleid.

Ongeacht het doel van onze verwerking van uw persoonsgegevens, wij zullen uw persoonsgegevens delen met onze IT-leveranciers die deze namens en in opdracht van ons zullen verwerken om een ​​goede en veilige IT-werking te garanderen. We delen uw persoonsgegevens alleen met onze IT-leveranciers als dat nodig is om hun verplichtingen jegens ons na te komen volgens het contract dat we met hen hebben.

Als u deelneemt aan enquêtes

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij, evenals onze verwerkers, verwerken uw persoonsgegevens voornamelijk binnen de EU / EER. Wanneer we uw persoonsgegevens buiten de EU / EER verwerken, doen we dit omdat onze partner, die ons helpt uw ​​profiel af te stemmen op enquêtes die u interessant en relevant vindt, uw persoonsgegevens opslaat buiten de EU / EER.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens buiten de EU / EER overdragen, doen we dit op basis van een besluit van de Commissie, standaardcontractbepalingen of Privacy Shield.

Als u meer wilt weten over met wie wij uw persoonsgegevens delen, neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u aan het begin van dit privacybeleid.

Welke rechten heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens?

Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u, afhankelijk van de omstandigheden, recht op een aantal verschillende rechten die hieronder worden uiteengezet.

Als u vragen heeft over deze rechten of als u gebruik wilt maken van een van uw rechten, neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u aan het begin van dit privacybeleid.

Recht op informatie en toegang

U heeft het recht om een bevestiging of we uw persoonsgegevens verwerken. Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u daar ook recht op informatie over hoe we de persoonsgegevens verwerken en om een ​​kopie te ontvangen van uw persoonlijke gegevens.

Recht op rectificatie

Je hebt er recht op onjuiste persoonlijke gegevens gecorrigeerd en te hebben onvolledige persoonlijke gegevens ingevuld.

Recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten") en beperking van de verwerking

U heeft er recht op uw persoonlijke gegevens laten wissen in bepaalde gevallen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt en wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang en we vaststellen, na uw bezwaar (zie hieronder onder Recht op bezwaar), dat we geen doorslaggevend belang hebben bij de verdere verwerking ervan.

U heeft ook het recht om ons te verzoeken onze verwerking beperken van uw persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld wanneer u vraagtekens plaatst bij de juistheid van de persoonsgegevens, wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, of wanneer de verwerking onwettig is, en u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan wilt ons om onze verwerking te beperken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In bepaalde gevallen hebt u het recht om te worden voorzien van dergelijke persoonlijke gegevens (over u) die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U hebt ook het recht om in bepaalde gevallen dergelijke persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, indien technisch mogelijk.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens als wij deze voor gebruiken marketing doeleinden.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op de wettelijke basis "Gerechtvaardigd belang"​ De situaties waarin we onze verwerking baseren op ons gerechtvaardigd belang, worden weergegeven in de onderstaande grafieken en u kunt meer lezen over onze belangenafwegingen aan het einde van dit privacybeleid. In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens blijven verwerken, zelfs als u bezwaar heeft gemaakt tegen onze verwerking. Dit kan het geval zijn als we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen of als het doel is om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht om toestemming te herroepen

U heeft het recht om een ​​gegeven toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft er recht op een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Een dergelijke klacht kan worden ingediend bij de autoriteit in de EU / EER-lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. In Zweden is de toezichthoudende autoriteit De Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit.

Gedetailleerde beschrijving van hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken

In onderstaande tabel wordt in detail beschreven waarom we uw persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens we verwerken, de wettelijke basis voor de verwerking en hoelang we uw persoonsgegevens verwerken.

Als u een account registreert en een Ebuno-gebruiker wordt

Om uw account te beheren

Welke bewerkingen we uitvoeren

Welke persoonsgegevens we verwerken

Onze wettelijke basis voor de verwerking

 • Om uw account aan te maken en u in staat te stellen uw account veilig te gebruiken, inclusief om met u te communiceren over uw account
 • Om u de voordelen van het hebben van een account te bieden, bijvoorbeeld om u in staat te stellen uw instellingen te beheren en toegang te krijgen tot uw enquêtegeschiedenis
 • Om de punten bij te houden die u ontvangt van verschillende ingevulde enquêtes
 • Om uw positie te berekenen in vergelijking met andere Ebuno-gebruikers op basis van uw punten

Informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld:

 • Naam en voornaam
 • Contact informatie (e-mail)
 • Postcode en stad
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Het aantal onderzoeken dat u heeft voltooid en de punten die u heeft verzameld
 • Andere informatie die u ons verstrekt, zoals straatadres en telefoonnummer

Uitvoering van contract

De verwerking is noodzakelijk voor ons om het contract met betrekking tot uw registratie bij Ebuno na te komen.

Legitieme interesse

Het is niet nodig dat u ons informatie verstrekt over uw straatadres en telefoonnummer om een ​​contract na te komen. Deze informatie wordt in plaats daarvan verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken om uw account te beheren.

 • Om bij te houden wanneer je een vriend naar Ebuno hebt verwezen en hoeveel punten ze hebben verzameld om je te belonen met extra punten
 • De punten die je verzamelt
 • Naam van de vriend die u heeft doorverwezen
 • Het aantal punten dat uw vriend heeft geclaimd

Legitieme interesse

Ons legitieme belang om uw persoonlijke gegevens te verwerken om u te belonen met de extra punten voor het werven van een van uw vrienden voor Ebuno.

Als u de doorverwezen vriend bent en een account registreert, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van de uitvoering van het contract, zie hierboven.

Opslagperiode: We bewaren uw persoonlijke gegevens totdat u ervoor kiest om uw account bij Ebuno te verwijderen of totdat u 3 jaar inactief bent geweest.

Om uw profiel te beheren

Welke bewerkingen we uitvoeren

Welke persoonsgegevens we verwerken

Onze wettelijke basis voor de verwerking

 • Om u vragen te stellen om een ​​profiel voor u te maken dat kan worden gematcht met relevante enquêtes
 • Om u enquêtes te geven die zijn afgestemd op uw interesses en persona
 • Om de vragen die je beantwoordt bij te houden om je te belonen met extra punten

Houd er rekening mee dat het optioneel is om deze vragen te beantwoorden en dat u kiest welke informatie u met ons wilt delen.

Informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld:

 • Informatie over uw huishouden, opleiding en beroep, auto, eten en drinken, hobby's en interesses, elektronica, computer- en videogames, media, reizen en aan welke onderzoeksenquêtes u bereid bent deel te nemen
 • Informatie over uw etniciteit, rook- en tabaksgewoonten, gezondheidszorg en eventuele kinderen

Legitieme interesse

Ons gerechtvaardigd belang om uw persoonlijke gegevens te verwerken die u ons geeft om uw profiel te kunnen aanmaken en beheren.

Expliciete toestemming

Gevoelige informatie wordt verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een dergelijke toestemming op elk moment intrekken. U kunt ook enkele van de antwoorden die u hebt gegeven op "Ik verklaar dit liever niet" wijzigen.

Opslagperiode: We bewaren uw persoonlijke gegevens totdat u ervoor kiest om uw account te verwijderen, totdat u 3 jaar inactief bent geweest of totdat u uw antwoorden wijzigt in "Ik verklaar dit liever niet". We zullen het opslaan van uw gevoelige persoonlijke gegevens onmiddellijk stopzetten als u uw toestemming intrekt.

Als u deelneemt aan de enquêtes en / of games die wij aanbieden

Om uw profiel te kunnen matchen met relevante enquêtes

Welke bewerkingen we uitvoeren

Welke persoonsgegevens we verwerken

Onze wettelijke basis voor de verwerking

 • Om uw profiel te kunnen matchen met enquêtes die u relevant en interessant vindt, delen we informatie met onze partners
 • Onze partner koppelt uw profiel aan bedrijven die enquêtes hebben binnen de EU en daarbuiten

Informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld:

 • Naam en voornaam
 • Contact informatie (e-mail)
 • Postcode en stad
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Het aantal onderzoeken dat u heeft voltooid en de punten die u heeft verzameld
 • Andere informatie die u ons verstrekt, zoals straatadres en telefoonnummer
 • Overige informatie uit de profileringsvragen die u heeft gekozen te beantwoorden

Legitieme interesse

Ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken om uw profiel af te stemmen op enquêtes die u relevant en interessant vindt.

Expliciete toestemming

Gevoelige informatie wordt verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een dergelijke toestemming op elk moment intrekken. U kunt ook enkele van de antwoorden die u hebt gegeven op "Ik verklaar dit liever niet" wijzigen.

Opslagperiode: We zullen uw persoonlijke gegevens verwerken totdat de afstemming is voltooid. We zullen het opslaan van uw gevoelige persoonlijke gegevens onmiddellijk stopzetten wanneer u uw toestemming intrekt of uw antwoorden wijzigt in "Ik verklaar dit liever niet".

Om enquêtes te verstrekken

Welke bewerkingen we uitvoeren

Welke persoonsgegevens we verwerken

Onze wettelijke basis voor de verwerking

 • Om u enquêtes te bezorgen waaraan u kunt deelnemen
 • Om u punten toe te kennen voor elke enquête waaraan u deelneemt

Houd er rekening mee dat we u de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan enquêtes, maar de feitelijke enquêtes worden beheerd door derden. Als u ervoor kiest om uw naam of andere informatie over uzelf in een enquête te vermelden, kan het enquêtebedrijf uw antwoorden mogelijk aan u als persoon koppelen. In dergelijke gevallen wordt het onderzoeksbedrijf een verwerkingsverantwoordelijke. Als u meer wilt weten over hoe zij uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met het betreffende bedrijf.

Informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld:

 • Naam en voornaam
 • Contact informatie (e-mail)
 • Postcode en stad
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Andere informatie die u ons verstrekt, zoals straatadres en telefoonnummer
 • Het aantal onderzoeken dat u heeft voltooid en de punten die u heeft verzameld
 • Informatie die u ons heeft verstrekt via uw profiel

Legitieme interesse

Ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken om u enquêtes te bezorgen waaraan u kunt deelnemen.

Opslagperiode: We zullen uw persoonlijke gegevens verwerken totdat de enquête is afgerond.

Om games te bieden

Welke bewerkingen we uitvoeren

Welke persoonsgegevens we verwerken

Onze wettelijke basis voor de verwerking

 • Om u spellen te geven die u kunt spelen
 • Om uw punten te berekenen na elk spel dat u wint of verliest
 • Om uw positie te berekenen in vergelijking met andere spelers

Informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld:

 • Naam en voornaam
 • Het aantal punten dat je hebt verzameld
 • Het aantal punten dat u wint of verliest tijdens het spelen van de spellen

Legitieme interesse

Ons gerechtvaardigd belang om uw persoonlijke gegevens te verwerken zodat u games kunt spelen die wij aanbieden, de kans krijgen om extra punten te winnen en te zien hoe u scoort in vergelijking met andere gebruikers.

Opslagperiode: We bewaren uw persoonlijke gegevens totdat u ervoor kiest om uw account te verwijderen of totdat u 3 jaar inactief bent geweest.

Om het opnemen van uw punten te beheren in ruil voor cadeaubonnen

Welke bewerkingen we uitvoeren

Welke persoonsgegevens we verwerken

Onze wettelijke basis voor de verwerking

 • Om de punten die je hebt ontvangen om te zetten in cadeaubonnen
 • Om je de cadeaukaart te sturen

Informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld:

 • Naam en voornaam
 • Contact informatie (e-mail)
 • Het aantal onderzoeken dat u heeft voltooid en de punten die u heeft verzameld
 • Informatie over welke cadeaubon u kiest

Uitvoering van contract

De verwerking is noodzakelijk voor ons om het contract met betrekking tot uw lidmaatschap van Ebuno na te komen, wat betekent dat u punten ontvangt die als cadeaubon kunnen worden opgenomen in ruil voor deelname aan enquêtes.  

Opslagperiode: We zullen uw persoonlijke gegevens verwerken totdat de intrekking is voltooid.

Om het opnemen van uw punten te beheren in ruil voor PayPal-geld

Welke bewerkingen we uitvoeren

Welke persoonsgegevens we verwerken

Onze wettelijke basis voor de verwerking

 • Om de punten die u heeft ontvangen om te zetten in PayPal-geld
 • Om u de PayPal-beloning te sturen

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens met PayPal delen om uw punten om te zetten in PayPal-geld. Als u meer informatie wilt over hoe PayPal uw gegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met PayPal.

Informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld:

 • Naam en voornaam
 • Contact informatie (e-mail)
 • Het aantal onderzoeken dat u heeft voltooid en de punten die u heeft verzameld
 • Informatie over welke cadeaubon u kiest

Uitvoering van contract

De verwerking is noodzakelijk voor ons om het contract met betrekking tot uw lidmaatschap van Ebuno na te komen, wat betekent dat u punten ontvangt die als PayPal-geld kunnen worden opgenomen in ruil voor deelname aan enquêtes.  

Opslagperiode: We bewaren uw persoonlijke gegevens totdat de intrekking is voltooid.

Als u met ons communiceert op social media

Om met u te communiceren op sociale media

Welke bewerkingen we uitvoeren

Welke persoonsgegevens we verwerken

Onze wettelijke basis voor de verwerking

 • Om met u te communiceren op ons social media-account (Facebook), bijvoorbeeld als u met ons communiceert op onze pagina
 • Informatie van uw profiel op de betreffende sociale media (gebruikersnaam en eventuele foto die u voor uw account hebt gekozen)
 • Informatie die u op onze pagina verstrekt

Legitieme interesse

Ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken om met u te communiceren op ons sociale mediaplatform.

Opslagperiode: Uw persoonsgegevens worden verwijderd als u ons vraagt ​​deze te verwijderen of als u zelf de inhoud verwijdert, maar verder bewaren wij de persoonsgegevens tot nader order op het social media platform.

Overige verwerkingsactiviteiten

Om klantenservice te bieden

Welke bewerkingen we uitvoeren

Welke persoonsgegevens we verwerken

Onze wettelijke basis voor de verwerking

 • Beantwoord en beheer klantenservicekwesties

 • Naam en voornaam
 • Contactgegevens die u verstrekt in ons contact
 • Overige informatie die u over de kwestie verstrekt, bijvoorbeeld een probleem met een functie

Legitieme interesse

Ons legitieme belang om uw persoonlijke gegevens te verwerken om klantenservicekwesties te beantwoorden en te beheren.

Opslagperiode: Wij bewaren uw persoonsgegevens voor een periode van 2 jaar nadat de kwestie van de klantenservice is opgelost.

Om onze dienstverlening te verbeteren

Welke bewerkingen we uitvoeren

Welke persoonsgegevens we verwerken

Onze wettelijke basis voor de verwerking

 • Om onze diensten en websitefuncties te verbeteren op basis van uw feedback

Informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld:

 • Naam en voornaam
 • Contactgegevens (e-mail)
 • Overige informatie die u ons verstrekt wanneer u ons feedback stuurt

Legitieme interesse

Ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken om uw feedback te verwerken en onze dienstverlening te verbeteren.

Opslagperiode: Wij bewaren uw persoonsgegevens voor een periode van 2 jaar.  

Om eventuele claims en rechten af ​​te handelen

Welke bewerkingen we uitvoeren

Welke persoonsgegevens we verwerken

Onze wettelijke basis voor de verwerking

 • Behandel eventuele consumentenrechten, zoals uw recht om klachten in te dienen
 • Verdedig ons tegen claims en klachten
 • Start eventuele claims
 • Naam en voornaam
 • Contactgegevens die u heeft gekozen te gebruiken, bijv. E-mailadres en / of telefoonnummer
 • Informatie uit onze communicatie met u met betrekking tot de claim, bijvoorbeeld informatie over de relevante boeking of informatie over uw verblijf

wettelijke verplichting

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, dat wil zeggen om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen. 

Legitieme interesse

Ons legitieme belang om uw persoonlijke gegevens te verwerken om ons te verdedigen tegen een mogelijke juridische claim en om een ​​claim in te stellen.

Opslagperiode: We bewaren uw persoonsgegevens totdat we de klacht hebben afgehandeld, totdat we de rechter hebben afgehandeld of voor de duur van het geschil.

Om te voldoen aan de boekhoudkundige en boekhoudkundige wetgeving

Welke bewerkingen we uitvoeren

Welke persoonsgegevens we verwerken

Onze wettelijke basis voor de verwerking

 • Bewaar informatie in boekhouding en boekhouding  
 • Naam en voornaam
 • Geschiedenis met betrekking tot opnames en gedane betalingen
 • Overige informatie waaruit boekhoudkundige gegevens bestaan

wettelijke verplichting

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, namelijk boekhoudkundige en boekhoudkundige wetgeving.

Opslagperiode: Wij bewaren uw persoonsgegevens tot en met het zevende jaar na afloop van het kalenderjaar van het boekjaar waarop de persoonsgegevens betrekking hebben.

Afweging van belangenafwegingen

Zoals we hierboven aangeven, verwerken we voor sommige doeleinden uw persoonsgegevens op basis van ons “gerechtvaardigd belang”. Door een belangenafweging uit te voeren met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, hebben we geconcludeerd dat ons gerechtvaardigd belang voor de verwerking zwaarder weegt dan uw belangen of rechten die de bescherming van uw persoonsgegevens vereisen.

Wilt u meer informatie over onze belangenafweging, neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u aan het begin van dit privacybeleid.

Dit privacybeleid is opgesteld door Ebuno AB op 2020-01-10.

 /

Betreffende CINT & Ebuno


Algemene voorwaarden voor panellidmaatschap, deelname aan enquêtes en gebruik van services

Laatst gewijzigd: 28 februari 2018

Laatst herzien: 28 februari 2018

Definities

Bij gebruik in deze voorwaarden hebben de volgende termen en uitdrukkingen de volgende betekenis.

"Actief panellid”Verwijst naar een panellid dat: (a) heeft deelgenomen aan een enquête, (b) een ander onderzoeksprogramma; of (c) andere onderdelen van de Service, ten minste eenmaal in de afgelopen twaalf (12) maanden; of (d) zijn / haar profiel of ledeninformatie ten minste één keer in de afgelopen twaalf (12) maanden heeft bijgewerkt.

"Tracking-service voor marktonderzoek”Verwijst naar een Dienst die door een Gebruiker wordt geaccepteerd en die het online gedrag van die Gebruiker kan volgen, zoals websites waartoe de Gebruiker toegang heeft en online campagnes die aan de Gebruiker zijn blootgesteld voor marktonderzoeksdoeleinden, inclusief onderzoek naar het volgen van advertenties.

"Toepasselijk recht”Verwijst naar toepasselijke nationale en / of lokale wet- en regelgeving.

"CLIËNT”Verwijst naar onze klanten aan wie we diensten verlenen.

"Content”Verwijst naar de informatie op onze site, een enquêtesite, een panelsite of een partnersite.

"Paneel”Verwijst naar een groep personen die ermee hebben ingestemd te worden uitgenodigd voor en deel te nemen aan marktonderzoekenquêtes, andere onderzoeksprogramma's of andere delen van de Services voor marktonderzoek.

"Panellid”Verwijst naar een lid van een panel.

"Paneleigenaar”Verwijst naar de eigenaar van een panel en een panelsite waarvan u een panellid bent.

"Paneelsite”Verwijst naar een website waar individuen zich kunnen registreren om panellid te worden.

"Partner”Verwijst naar een van onze partners, inclusief paneleigenaren en andere partners.

"Partner-site”Verwijst naar een website die wordt beheerd door een van onze partners.

"Deelnemer”Verwijst naar een persoon, die geen panellid is, doorverwezen naar een enquête, ander onderzoeksprogramma of andere delen van de diensten door een van onze partners.

"Persoonsgegevens'Betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('Gegevensonderwerp​ een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd of getraceerd, met name door te verwijzen naar een identificator, hetzij alleen, hetzij in combinatie met andere persoonlijke of identificerende informatie. Persoonsgegevens kunnen informatie bevatten zoals naam, burgerservicenummer, geboortedatum en -plaats, meisjesnaam van de moeder, biometrische gegevens, foto's, geluids- of video-opnamen en andere informatie die is gekoppeld aan of kan worden gekoppeld aan een persoon, zoals medische, educatieve , financiële en arbeidsinformatie. (OPMERKING: Persoonsgegevens kunnen ook persoonlijk identificeerbare informatie of PII worden genoemd.)

"Onderzoeksprogramma”Verwijst naar een andere onderzoeksmogelijkheid dan een enquête.

"Beperkte inhoud”Verwijst naar vertrouwelijke en / of eigendomsinformatie, materialen, producten en inhoud van ons en / of een paneleigenaar, een enquête-eigenaar, een klant, een partner en / of een licentiegever.

"Service"Verwijst naar de service die door ons wordt geleverd en waarmee u, als panellid of deelnemer, kunt deelnemen aan (a) een panel of een enquête, (b) een ander onderzoeksprogramma, of (c) elke andere service die door ons wordt geleverd en die door u worden gebruikt, zoals een service voor het volgen van marktonderzoek.

"Inzending”Verwijst naar alle opmerkingen, feedback, suggesties, ideeën en andere informatie die u indient of die wij verzamelen wanneer u deelneemt aan een panel, reageert op een enquête of ander onderzoeksprogramma of een dienst gebruikt.

"Enquête-eigenaar”Verwijst naar de eigenaar van een enquête, wat doorgaans een klant is.

"Enquêtesite”Verwijst naar de website waarop u reageert en een enquête invult.

"onderzoeken”Verwijst naar marktonderzoekenquêtes die door ons aan u beschikbaar zijn gesteld.

"Websites van derden”Verwijst naar websites die worden onderhouden en / of beheerd door derden.

"Gebruiker”Verwijst naar u als individu wanneer u de service gebruikt.

"Gebruikers Content”Verwijst naar alle inhoud, materialen, informatie en opmerkingen die u gebruikt, uploadt, plaatst of indient of die wij verzamelen wanneer u de service gebruikt, inclusief informatie die wordt ontvangen via de ad-tracking-service, zoals gegevens over internetgebruikspatronen.

"Jij","Jezelf","Jouw"En"De jouwe”Verwijzen naar jou als individu.

"We","Us","Ons"En"Cint”Verwijzen naar de Zweedse entiteit Cint AB reg. Nee. 556559-8769.

1. Toepasselijkheid; Overeenkomst

Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) Zijn van toepassing naast elke overeenkomst met de Paneleigenaar van het Panel waarvan u een Panellid bent, evenals alle specifieke voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op een Enquête, een ander Onderzoeksprogramma of een andere Dienst. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover ze in strijd zijn met de voorwaarden van een overeenkomst tussen u en een paneleigenaar of met specifieke voorwaarden die door de paneleigenaar of opdrachtgever zijn verstrekt als voorwaarde voor uw deelname aan een enquête of ander onderzoeksprogramma, mits echter, dat dergelijke andere voorwaarden Onze rechten niet verminderen of Onze aansprakelijkheid zoals gespecificeerd in deze Voorwaarden vergroten.

2. Inleiding

Het doel van deze voorwaarden is het uiteenzetten van de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de diensten, inclusief uw deelname aan enquêtes, panel of andere onderzoeksprogramma's.

We beheren de relatie tussen een Enquête-eigenaar en een Paneleigenaar en we treden op namens een Paneleigenaar. We zijn ook de platformleverancier en bieden panelleden de mogelijkheid om deel te nemen aan enquêtes, andere onderzoeksprogramma's en andere diensten te gebruiken.

Naast het bovenstaande kunnen we ook incentives beheren. Details met betrekking tot een dergelijk incentiveprogramma zijn te vinden in deze voorwaarden.

3. Geschiktheid voor panellidmaatschap

Panellidmaatschap staat over het algemeen open voor personen die voldoen aan de vereisten voor lidmaatschap, inclusief, maar niet beperkt tot, minimumleeftijdsvereisten en geografische locatie-eisen. De vereisten voor panellidmaatschap kunnen per specifiek panel verschillen en worden bepaald door een paneleigenaar. Door ermee in te stemmen panellid te worden, gaat u ermee akkoord om uitnodigingen te ontvangen om deel te nemen aan enquêtes, onderzoeksprogramma's of andere diensten, zowel van de paneleigenaar die u voor het panellidmaatschap heeft aangemeld als van andere paneleigenaren. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor het panellidmaatschap, zie Sectie 12 “Afmeldbeleid” hieronder.

We staan ​​slechts één Panellid per uniek e-mailadres binnen elk Panel toe.

4. Paneelregistratie

Om Panellid te worden, moet u zich registreren bij een Panelsite en bepaalde informatie over uzelf verstrekken. De informatie die u verstrekt, moet waar, correct en volledig zijn. We behouden ons het recht voor om uw toegang tot de dienst of deelname aan een enquête of ander onderzoeksprogramma te beperken of te verbieden als u informatie verstrekt, of als we reden hebben om te vermoeden dat de informatie die u hebt verstrekt niet waar, correct en volledig is.

Panellidmaatschap is persoonlijk en mag alleen worden gebruikt door de persoon die zich registreert voor lidmaatschap bij een panel. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van alle gebruikersinformatie en wachtwoorden en u bent verantwoordelijk voor elk gebruik, geautoriseerd of ongeautoriseerd, van uw lidmaatschapsaccount.

5. Voorwaarden voor deelname aan een enquête, ander onderzoeksprogramma of andere diensten

Wanneer u deelneemt aan een enquête, een ander onderzoeksprogramma of andere service en / of onze site, een enquêtesite of een panelsite gebruikt, bent u verplicht om te voldoen aan deze voorwaarden, evenals aan alle andere voorwaarden die van toepassing zijn op uw deelname, inclusief enige overeenkomst tussen u en een paneleigenaar of voorwaarden die worden toegepast door een klant of een partner.

Door deel te nemen aan een Enquête, een ander Onderzoeksprogramma of een andere Dienst, stemt U ermee in om waarheidsgetrouwe, correcte en volledige informatie over Uzelf te verstrekken. Als u informatie verstrekt, of wij reden hebben om te vermoeden dat de door u verstrekte informatie niet waar, correct en volledig is, komt u mogelijk niet in aanmerking voor een enquête, een ander onderzoeksprogramma of een andere dienst en ontvangt u bijgevolg geen beloningen voor uw deelname. Bovendien kan een paneleigenaar uw lidmaatschap beëindigen met als gevolg dat u niet meer kunt deelnemen aan enquêtes of andere onderzoeksprogramma's.

U bent verantwoordelijk voor acties en communicatie die worden ondernomen of verzonden vanaf uw account.

6. Gebruik van de services

Deelname aan een Enquête, andere Onderzoeksdienst of het gebruik van een andere Dienst is vrijwillig. De Services zijn voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en We behouden ons het recht voor om de toegang tot alle of een deel van de Services zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, te beperken of te blokkeren.

We kunnen op elk moment weigeren om de Services naar eigen goeddunken aan iemand te leveren.

U erkent dat u toegang heeft tot, gebruik maakt van en / of deelneemt aan de Services in de hoedanigheid van een onafhankelijke contractant, en dat er geen agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer-relatie is bedoeld of gecreëerd door deze Voorwaarden.

7. Ongeautoriseerd gebruik

U stemt ermee in om niet:

(a) de beveiliging van de Service of Onze Site, een Enquêtesite, een Panelsite, een Partnersite of enige andere services, systeembronnen, accounts, servers of netwerken die zijn verbonden met of toegankelijk zijn via een Enquête, verstoren, verstoren of anderszins misbruik maken of een enquêtesite of gelieerde of gelinkte sites;

(b) spiders, robots of andere geautomatiseerde dataminingtechnieken te gebruiken om gegevens of inhoud die beschikbaar is in verband met de Dienst te catalogiseren, downloaden, op te slaan of anderszins te reproduceren of te verspreiden, of op andere manieren het resultaat van een Enquête te manipuleren;

(c) enige actie ondernemen om onze Site, een Enquêtesite, een Panelsite of een Partnersite of het gebruik van dergelijke sites door een individu te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, het overbelasten of "crashen" van een website;

(d) virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve code, bestanden of informatie verzenden of verzenden, inclusief maar niet beperkt tot spyware, malware en Trojaanse paarden;

(e) het verzamelen van persoonlijke gegevens van andere gebruikers van de services;

(f) ongevraagde e-mails versturen, zoals promoties en advertenties voor producten of diensten;

(g) het openen, gebruiken of onderhouden van meer dan één (1) lidmaatschapsaccount bij een Panel;

(h) zonder toestemming het account van een andere Gebruiker gebruiken of proberen te gebruiken of een account met een valse identiteit aanmaken;

(i) proberen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot onze site, een enquête, een enquêtesite, een panelsite, een partnersite of delen van een enquête, onze site, een enquêtesite, een panelsite of een partnersite waarvoor geen toegang is verleend algemene toegang;

(j) Uw ware identiteit vervalsen of maskeren;

(k) een gedeelte (delen) van onze site, een enquêtesite, een panelsite of een partnersite in een kader plaatsen en weergeven op een andere website of media of het uiterlijk van een enquêtesite, panelsite of partnersite wijzigen;

(l) koppelingen tot stand brengen van een website naar onze site, een enquêtesite, een panelsite of een partnersite of naar de services, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

(m) bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onzedelijk, schandalig of opruiend materiaal of inhoud plaatsen of verzenden;

(n) elke fout gebruiken; beledigende of obscene taal op onze site, in een enquête of op een enquêtesite, een panelsite of een partnersite;

(o) zich bezighouden met frauduleuze activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, het versnellen door Enquêtes, dezelfde Enquête meer dan eens invullen, valse informatie indienen tijdens het registratieproces, valse of onware enquêtegegevens indienen, incentives inwisselen of proberen in te wisselen via valse of frauduleuze middelen, het knoeien met enquêtes en, met betrekking tot het gebruik van de Ad Tracking Service, het bezoeken van websites of online campagnes met de enige bedoeling om een ​​verkeerde voorstelling van zaken te geven van uw online gedrag;

(p) enig aspect van een Service reverse-engineeren of handelingen te verrichten die de broncode kunnen onthullen of onthullen, of maatregelen of controles omzeilen of omzeilen die worden gebruikt om de toegang tot webpagina's, inhoud of codes te verbieden, beperken of beperken, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door toepasselijk recht;

(q) zich bezighouden met criminele of illegale handeling (en) die kunnen worden gekoppeld aan onze site, een enquête of een enquêtesite, een panelsite of een partnersite;

(r) Beperkte inhoud gebruiken in strijd met of in strijd met deze voorwaarden; of

(s) een persoon aanmoedigen en / of adviseren, inclusief, maar niet beperkt tot, panelleden, deelnemers of een van onze medewerkers, om een ​​handeling te plegen die in strijd is met de voorwaarden.

8. Beperkte inhoud

Tenzij anders vermeld, alle materialen, inclusief maar niet beperkt tot alle concepten, tekst, ontwerpen, grafische afbeeldingen, tekeningen, foto's, videoclips, muziek en geluiden, en alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen die worden gebruikt in een enquête, ander onderzoeksprogramma of andere Dienst en / of op Onze site, een Enquêtesite, een Panelsite of een Partnersite en de selectie en arrangementen daarvan, zijn onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken en patenten of het recht om een ​​aanvraag in te dienen hun registratie overal ter wereld, in het bezit van of in licentie gegeven door Ons, een Enquête-eigenaar, een Paneleigenaar, een Partner of andere derde partijen die de respectievelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over, dergelijke Beperkte inhoud.

Wanneer u een service gebruikt of deelneemt aan een enquête, ander onderzoeksprogramma of andere service, wordt u mogelijk blootgesteld aan beperkte inhoud. U krijgt geen rechten op de beperkte inhoud en alle intellectuele eigendomsrechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. U krijgt geen licentie voor het gebruiken, onthullen, downloaden, kopiëren, verspreiden of reproduceren (inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen op een website, sociale media of blog) de Beperkte inhoud of het onderwerp van de Beperkte inhoud. Houd er rekening mee dat er juridische stappen kunnen worden ondernomen in het geval dat ongeoorloofd gebruik van de Beperkte inhoud naar u wordt herleid. U wordt hierbij geïnformeerd en erkent dat wij volledig zullen meewerken aan alle verzoeken van derden om openbaarmaking (inclusief maar niet beperkt tot de openbaarmaking van uw identiteit) met betrekking tot claims dat u beperkte inhoud hebt gebruikt die in strijd is met deze voorwaarden en die wij als legitiem beschouwen.

U mag alleen deelnemen aan een Enquête, een ander Onderzoeksprogramma, een andere Dienst en / of Onze Site, een Enquêtesite, een Panelsite of een Partnersite gebruiken op een manier die geen inbreuk maakt op onze intellectuele eigendom of die van een derde partij. rechten.

9. Gebruikersinhoud

U bent verantwoordelijk voor alle gebruikersinhoud. U bent ook verantwoordelijk om, waar relevant, goedkeuringen, toestemmingen en / of autorisaties van derden te verkrijgen voor uw en ons gebruik van uw gebruikersinhoud. Gebruikersinhoud, inclusief foto's, geluids- of video-opnamen, kan worden beschouwd als persoonlijke gegevens. Uw gebruikersinhoud kan openbaar worden gemaakt en gedeeld met derden, inclusief, maar niet beperkt tot, onze klanten, klanten van onze klanten, enquête-eigenaren, paneleigenaren, partners en externe serviceproviders. U dient ervoor te zorgen dat Gebruikersinhoud geen auteursrechtelijk beschermde of handelsmerkinhoud of materiaal van een derde partij bevat, inclusief audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van iemand anders dan u, tenzij u de goedkeuringen, toestemmingen en / of autorisaties van dergelijke derde partijen die nodig zijn voor uw en ons gebruik van dergelijke gebruikersinhoud. U ontvangt geen vergoeding voor het gebruik van enige gebruikersinhoud door ons, onze partners of onze klanten.

Door gebruik te maken, te uploaden, te plaatsen, in te dienen of ons toe te staan ​​om (dergelijke toestemming geacht te zijn verleend na uw toestemming met deze voorwaarden en het gebruik van de relevante service) gebruikersinhoud in verband met de services te verzamelen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurende, onherroepelijke, onbeperkte , overdraagbaar, sublicentieerbaar, wereldwijd, royaltyvrij, recht en licentie om uw gebruikersinhoud naar eigen goeddunken te bewerken, kopiëren, verzenden, publiceren, weergeven, er afgeleide werken van te maken, te reproduceren, te wijzigen, te verspreiden en anderszins te gebruiken. U ontvangt geen vergoeding voor uw gebruikersinhoud of ons gebruik ervan, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

U bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw gebruikersinhoud, en ons gebruik ervan in overeenstemming met deze voorwaarden, geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. We bekijken en kunnen niet alle gebruikersinhoud bekijken en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor uw gebruikersinhoud. We hebben het recht, maar niet de verplichting, om uw gebruikersinhoud te verwijderen, te verwijderen of te bewerken, waarvan wij naar eigen goeddunken achten: (a) deze voorwaarden schenden; (b) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten; of (c) beledigend, lasterlijk, obsceen of anderszins onaanvaardbaar zijn.

10. Beleid inzake op punten gebaseerde incentiveprogramma's

Als u reageert op een enquête en deze met succes voltooit, deelneemt aan een ander onderzoeksprogramma of andere service, kunt u punten verdienen die u kunt inwisselen voor verschillende beloningen of contanten in ons incentiveprogramma. U hoeft niets te kopen om punten te ontvangen. De punten die u heeft verdiend, zijn persoonlijk en u kunt ze niet aan iemand anders overdragen. Uw punten zijn geldig en inwisselbaar gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden nadat uw account inactief is geworden. Alle punten of incentives die niet door u zijn ingewisseld, kunnen door ons worden ingetrokken.

Aan het begin van een enquête, ander onderzoeksprogramma of andere dienst, ontvangt u informatie over het aantal punten dat u kunt verdienen. Wij aanvaarden op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk te zijn voor fiscale gevolgen of verplichtingen die kunnen optreden als gevolg van uitgegeven of ingewisselde punten of incentives. Als u de voorwaarden overtreedt, verliest u mogelijk alle punten of incentives die u hebt verdiend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot de punten die u heeft verdiend.

11. Profielupdates

Panelleden stemmen ermee in hun lidmaatschapsprofielen up-to-date te houden. Een panellid kan informatie in zijn of haar lidmaatschapsprofielen bijwerken, corrigeren en / of verwijderen door: (a) toegang te krijgen tot zijn of haar panellidmaatschapsaccount; of (b) het sturen van een e-mail naar het betreffende panellidserviceteam voor het relevante panel.

12. Opt-outbeleid

Panelleden kunnen zich te allen tijde afmelden voor het gebruik van een of alle Services (inclusief, maar niet beperkt tot, het ontvangen van uitnodigingen voor enquêtes, nieuwsbrieven of mededelingen) door: (a) de afmeldingsprocedures te volgen die worden beschreven op de relevante Panelsite of gerelateerde sites of in een van ons ontvangen e-mail; of (b) door een e-mail te sturen naar het serviceteam van ons panellid hier

We zullen redelijke inspanningen leveren, zoals vereist door wet- of regelgeving, om binnen een redelijke termijn na ontvangst op elk e-mailverzoek te reageren. Bij beëindiging van de Diensten worden de contactgegevens van een Panellid verwijderd uit alle communicatie- of contactlijsten met betrekking tot de beëindigde Dienst (en). Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren om de verwijdering te voltooien en gedurende die tijd kunt u berichten van ons ontvangen die zijn gemaakt of samengesteld voorafgaand aan uw opt-out.

13. Links

In verband met uw gebruik van de service, kunt u mogelijk een koppeling maken naar of verbinding maken met een website van derden. Houd er rekening mee dat we geen websites van derden of producten, diensten en / of kansen die via of in verband met een dergelijke website van derden worden geadverteerd, aangeboden, onderschrijven. Lees alle beleidsregels en voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke websites van derden zorgvuldig door.

14. Communicatie met ons

Alle communicatie (met uitzondering van persoonlijke gegevens) en gebruikersinhoud die door u aan ons wordt verzonden of verzonden, via elektronische post of anderszins, of anderszins door ons verzameld, wordt behandeld als niet-vertrouwelijke en niet-eigendomsinformatie van u, tenzij u specifiek anders aangeeft. hetzij voorafgaand aan, of gelijktijdig met, uw inzending van of toestemming aan ons om dergelijke berichten en gebruikersinhoud te verzamelen. U gaat ermee akkoord dat dergelijke communicatie en gebruikersinhoud naar eigen goeddunken door ons kan worden gebruikt.

15. Privacy

Bij het aanvragen van een panellidmaatschap, het gebruiken van een service of anderszins communiceren met ons of een paneleigenaar, kunnen persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt. Raadpleeg de Privacyverklaring voor onderzoeksdeelnemers voor informatie over de privacypraktijken van Cint en de verwerking van uw persoonlijke gegevens hier.

16. Disclaimer

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw deelname aan een enquête, ander onderzoeksprogramma en gebruik van de service en browsen op onze site, een enquêtesite, een panelsite of een partnersite geheel voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid is. Voor zover wettelijk toegestaan, doen wij, onze klanten, enquête-eigenaren, paneleigenaren, partners of andere derde partijen, en onze en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, agenten, externe leveranciers van inhoud en licentiegevers, dit wel geen garanties geven, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief die van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, dat deelname aan een Enquête of het gebruik van de Dienst, Onze site, een Enquêtesite, een Panelsite of een Partnersite zal ononderbroken of foutloos zijn. Voor zover wettelijk toegestaan, doen wij, onze klanten, enquête-eigenaren, paneleigenaren, partners of andere derde partijen, en onze en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, agenten, externe leveranciers van inhoud en licentiegevers, dit wel geeft geen garanties, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief die van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van enige informatie of diensten die worden geleverd via een enquête of onze site, een enquêtesite, een panel Site, of een Partnersite, anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden.

17. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN WIJ, ONDERZOEKSEIGENAREN, PANEEL-EIGENAARS OF PARTNERS, DERDEN OF BESTUURDERS, OFFICIEREN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AANNEMERS, OPVOLGERS OF PARTNERS , VOOR ELKE KWESTIE DIE VERBAND HOUDT MET DEZE VOORWAARDEN, DE SERVICE, ONZE SITE, EEN ONDERZOEK, EEN PANEELSITE, EEN PARTNERSITE OF VOOR ELKE INZENDING DIE U MAAKT, OF VOOR ELKE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, STRAFDE, INCIDENTELE, VERTROUWEN, BIJZONDERE OF GEVOLGEN SCHADE, WINSTVERLIES, VERWACHTE BESPARINGEN OF ENIGE ANDERE NIET-DIRECTE SCHADE, OF WIJ WEL OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE WAARSCHIJNLIJKHEID OF DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

De beperking van aansprakelijkheid en de disclaimer in deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de vorm van actie, hetzij in contract, garantie, onrechtmatige daad, quasi-delict, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, en zullen een fundamentele schending of schending of het falen van het wezenlijke doel van het contract of het falen van een exclusief verhaal.

18. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Ons, Enquête-eigenaren, Paneleigenaren en Partners, en andere gerelateerde derden, inclusief directeuren, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, vertegenwoordigers, aannemers, gelieerde ondernemingen, opvolgers of rechtverkrijgenden, volledig en effectief schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle schade, uitgaven, aansprakelijkheden en verliezen van welke aard dan ook, inclusief juridische kosten, die direct of indirect voortvloeien uit een door u veroorzaakte schending van de Voorwaarden.

19. Veranderingen

Hierbij behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. We raden u aan om deze voorwaarden regelmatig te bekijken. We zullen uw toestemming vragen voorafgaand aan wijzigingen die van dien aard zijn dat toestemming nodig of vereist is. Voor wijzigingen waarvoor geen toestemming vereist is, vormt uw voortdurende gebruik van, toegang tot en / of deelname aan de Services uw aanvaarding van deze Voorwaarden zoals gewijzigd.

20. Naleving van de toepasselijke wetgeving

U erkent en gaat ermee akkoord dat u te allen tijde de toepasselijke wetgeving zult naleven wanneer u reageert op een enquête, deelneemt aan een ander onderzoeksprogramma of anderszins de service gebruikt.

21. Opschorting, beëindiging en deactivering

Naast alle andere beschikbare rechtsmiddelen, kunnen we, zonder kennisgeving, uw gebruik van en toegang tot de service of uw lidmaatschap bij een panel opschorten en / of beëindigen als u deze voorwaarden schendt of in het geval dat U gebruikt de Service op een onwettige manier of handelt anderszins op een manier die, naar eigen goeddunken, onaanvaardbaar is voor ons, een enquête-eigenaar, paneleigenaar of een partner. Als we uw recht om de service te gebruiken beëindigen en / of als uw panellidmaatschap wordt beëindigd: (a) verliest u alle rechten, aanspraken en belangen in en / of op alle niet-ingewisselde beloningen, incentives en / of prijzen, van kracht na beëindiging ; (b) Uw panellidmaatschap wordt onmiddellijk opgezegd; (c) Uw toegang tot en gebruik van de Service zal onmiddellijk worden stopgezet; en (d) U mag niet deelnemen aan toekomstige Enquêtes die via de Service worden aangeboden.

Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw panellidmaatschapsaccount te deactiveren: (a) als u niet langer een actief panellid bent; (b) als we een melding ontvangen over een harde bounce of bezorgingsfout in onze e-mailcommunicatie met uw e-mailaccount; of (c) als We drie (3) keer een antwoordbericht “mailbox vol” ontvangen in onze e-mailcommunicatie naar uw e-mailaccount.

In het geval van een deactivering, beëindiging door u of beëindiging door ons, verliest u alle incentives die u hebt verdiend.

22. Scheidbaarheid en toewijzing

Als, om welke reden dan ook, een voorwaarde of bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt een dergelijke voorwaarde of bepaling geacht te kunnen worden gescheiden van de rest van deze Voorwaarden, en zal de rest van deze Voorwaarden worden geïnterpreteerd en geïnterpreteerd. zonder verwijzing naar de niet-afdwingbare term.

U mag deze voorwaarden niet toewijzen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die naar eigen goeddunken kan worden geweigerd. U gaat ermee akkoord dat we deze voorwaarden op elk moment aan iedereen kunnen toewijzen.

23. Toepasselijk recht, jurisdictie en juridische locatie

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, inclusief vragen over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, zullen worden voorgelegd aan de districtsrechtbank van Stockholm (Sw. Stockholms tingsrätt) en worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zweden, zonder rekening houden met de beginselen van rechtskeuze (hetzij die van Zweden of een ander rechtsgebied) die zouden kunnen voorzien in de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied.Privacyverklaring voor deelnemers aan Cint Research

Laatst gewijzigd: 28 februari 2018

Laatst herzien: 28 februari 2018

Deze privacyverklaring definieert hoe Cint AB ("Cint") uw persoonlijke gegevens ("persoonlijke gegevens", waarnaar ook kan worden verwezen als persoonlijk identificeerbare informatie of "PII") gebruikt (verzamelt, opslaat, gebruikt en openbaar maakt en anderszins gebruikt). informatie die in deze privacyverklaring wordt beschreven, of u nu lid bent van een panel ("Panellid") van een panel dat eigendom is van een van onze Paneleigenaren ("Paneleigenaren") of een deelnemer bent ("Deelnemer") die naar een enquête wordt geleid of ander marktonderzoeksprogramma door een van onze klanten (“klanten”) of partners (“partners”). Uw deelname kan ook worden beheerst door een privacyverklaring van een van onze paneleigenaren.

Cint is gevestigd in de EU en de informatie in deze Privacyverklaring is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (2016/679) of AVG, die een hoge standaard biedt met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens. Afhankelijk van waar u woont, kunnen er echter ook andere privacywetten en -regels van toepassing zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op inwoners van elk land over de hele wereld.

Cint zal, en zal ervoor zorgen dat zijn gelieerde ondernemingen, bedrijfsprocedures opstellen en handhaven die in overeenstemming zijn met deze privacyverklaring.

WIE IS CINT?

Cint biedt een wereldwijd online onderzoeks- en inzichtsplatform dat paneleigenaren in contact brengt met marktonderzoekers, merken en panelleden en onderzoeksdeelnemers voor het delen van meningen en gegevens van consumenten. Cint, met hoofdkantoor in Stockholm, Zweden, heeft kantoren in grote steden in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific.

Individuen nemen deel aan marktonderzoek op het Cint-platform, hetzij via lidmaatschap van een panel van een van onze paneleigenaren, hetzij via een van onze partners die deelnemers naar een enquête of ander marktonderzoeksprogramma leiden. Panelleden en deelnemers nemen deel aan enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma's om de mogelijkheid te krijgen om beloningen en incentives voor hun deelname te ontvangen en in te wisselen.

Paneleigenaren en partners van Cint die deelnemers naar enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma's leiden, zijn verwerkingsverantwoordelijken die de doeleinden en middelen bepalen voor het verwerken van Persoonsgegevens. Cint zal uw Persoonsgegevens alleen verwerken als gegevensverwerker, op verzoek van een gegevensbeheerder.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor een aantal doeleinden die hieronder worden uitgelegd, samen met voorbeelden van categorieën van persoonlijke informatie voor elk doel. Specifieke details over het gebruik van persoonlijke informatie kunnen ook verder worden beschreven in een enquête of ander marktonderzoeksprogramma. Als u meer informatie wilt, kunt u altijd contact met ons opnemen zoals beschreven in de "NEEM CONTACT OP" sectie hieronder.

CINT BESCHERMT UW PRIVACY

Registratie en deelname aan een panel dat eigendom is van een van onze paneleigenaren is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Cint. U kunt de algemene voorwaarden van Cint vinden hier.

Uw deelname aan een enquête of ander marktonderzoeksprogramma is volledig vrijwillig en het gebruik van uw Persoonsgegevens door Cint gebeurt met uw toestemming. Enquêtes en andere marktonderzoeksprogramma's die worden beheerd door klanten, partners of andere derde partijen van Cint en de gegevens die worden verzameld in verband met die enquêtes en andere marktonderzoeksprogramma's, vallen niet onder deze privacyverklaring.

Cint zet zich in voor de bescherming van de privacy van Persoonsgegevens. Cint streeft ernaar om zijn privacypraktijken in overeenstemming te brengen met toepasselijke wetten, codes en voorschriften, en de codes van normen van toepasselijke markt- en opinieonderzoeksorganisaties, inclusief, maar niet beperkt tot ESOMAR (www.esomar.org) en de Insights Association (www.insightsassociation.org).

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Uw Persoonsgegevens worden altijd op eerlijke en wettige wijze verzameld voor specifieke doeleinden. Cint kan bijvoorbeeld uw Persoonsgegevens verzamelen wanneer u zich registreert voor of deelneemt aan een panel van een van onze Paneleigenaren, een enquête invult, deelneemt aan een ander marktonderzoekprogramma of via geautomatiseerde middelen of andere methoden zoals beschreven in de "WELKE INFORMATIE WORDT VERZAMELD DOOR GEAUTOMATISEERDE TECHNOLOGIEËN?" sectie hieronder.

Cint verzamelt alleen Persoonsgegevens voor marktonderzoeksdoeleinden.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT?

De persoonlijke gegevens die worden verwerkt, kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en andere soortgelijke informatie bevatten. Cint kan persoonlijke gegevens rechtstreeks van u verzamelen wanneer u deze vrijwillig aan Cint verstrekt, of Cint kan persoonlijke gegevens verkrijgen van onze paneleigenaren, klanten of marktonderzoeksbureaus die de toestemming van een deelnemer hebben verkregen. Voor panelleden van een panel van een van onze paneleigenaren zal Cint gegevens verzamelen in overeenstemming met hun instructies.

Cint kan ook Persoonsgegevens verkrijgen van database-eigenaren die ons hebben verzekerd dat hun databases alleen personen bevatten die ermee hebben ingestemd om te worden opgenomen en die hun Persoonsgegevens hebben gedeeld. Ten slotte kan Cint Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken die zijn verkregen uit openbaar beschikbare bronnen, zoals telefoongidsen.

Van tijd tot tijd kan Cint Gevoelige Persoonsgegevens verzamelen die, afhankelijk van het land waarin u woont, raciale of etnische afkomst, gezondheidsdossiers, financiële informatie, politieke meningen en religieuze of filosofische overtuigingen kunnen omvatten. Als Cint uw gevoelige persoonsgegevens verzamelt, zal Cint altijd uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

U kunt ook inhoud of materiaal indienen, uploaden of verzenden, inclusief foto's, video's en / of andere vergelijkbare of gerelateerde inhoud of materiaal dat uw persoonlijke gegevens kan bevatten, bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma's. Dergelijke persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt en openbaar gemaakt zoals beschreven in deze privacyverklaring en mogen geen audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van iemand anders dan u bevatten.

HOE WORDEN PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD EN VERWERKT?

Cint kan uw Persoonsgegevens om verschillende redenen verzamelen en verwerken, waaronder:

Houd er rekening mee dat het ontvangen van e-mailcommunicatie een vereiste kan zijn voor uw deelname aan onze enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma's. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van deze e-mails door u uit te schrijven voor enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma's.

Cint zorgt er altijd voor dat het is toegestaan ​​uw Persoonsgegevens te verwerken. Cint doet dit over het algemeen door uw toestemming te verkrijgen, maar in een beperkt aantal gevallen kan Cint een wettelijke voorwaarde gebruiken om Persoonsgegevens te verwerken.

Als er een wettelijke voorwaarde van toepassing is die Cint toestaat om uw Persoonsgegevens te verwerken en u trekt de toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens in, betekent dit niet noodzakelijk dat Cint stopt met het verwerken van uw Persoonsgegevens, aangezien het bijvoorbeeld mogelijk is om een ​​wettelijke plicht te hebben om uw Persoonsgegevens te verwerken. uw Persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden verwerken, bijvoorbeeld om kopieën van commerciële transacties minimaal zeven jaar te bewaren.

WELKE INFORMATIE WORDT VERZAMELD DOOR GEAUTOMATISEERDE TECHNOLOGIEËN?

Cint kan bepaalde informatie automatisch verzamelen. Afhankelijk van het land waarin u woont, kan dergelijke informatie als persoonlijke gegevens worden beschouwd. Dergelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot informatie over uw apparaat en apparaatmogelijkheden, inclusief, maar zonder beperking, het besturingssysteem van het apparaat, de andere applicaties op uw apparaat, cookie-informatie, IP-adres, apparaatnetwerkprovider, apparaattype, tijdzone, netwerkstatus, browsertype, browser-ID, uniek apparaatidentificatienummer (zoals ID's voor analyse of reclame), gebruikers-ID van de netwerkprovider (een nummer dat uniek aan u is toegewezen door uw netwerkprovider), MAC-adres (Media Access Control), mobiele advertenties ID, locatie en andere informatie die alleen of in combinatie kan worden gebruikt om uw apparaat uniek te identificeren. Specifieke technologie wordt hieronder gespecificeerd:

Cookies:

Een cookie is gewoon een klein tekstbestand met informatie over de gebruiker dat door een website op de computer of het apparaat van een gebruiker wordt geplaatst. Cint plaatst cookies op uw computer of apparaat voor het controleren van enquêtes en andere marktonderzoeksprogramma's en voor fraudepreventie.

Cint kan ook tracking cookies, tags en scripts gebruiken om bepaalde informatie over u bij te houden op basis van uw activiteit op onze site of sites van derden. Cint kan deze informatie gebruiken om te bepalen of u een online advertentie of promotie waaraan Cint werkt, heeft gezien, erop geklikt of anderszins interactie heeft gehad om te helpen evalueren voor een van onze onderzoeksklanten. Met uw toestemming kan Cint u ook selecteren voor een enquête of ander marktonderzoeksprogramma waarbij cookies worden gebruikt om u bloot te stellen aan specifieke advertenties of promoties voorafgaand aan de enquête of andere marktonderzoekprogramma-activiteit voor de evaluatie van dergelijke specifieke advertenties of promoties.

Met uw toestemming kunnen de klanten of partners van Cint ook cookies op uw computer of apparaat plaatsen en die cookies, tags en scripts gebruiken om bepaalde informatie over uw activiteit op bepaalde websites bij te houden. Klanten of partners van Cint kunnen deze informatie gebruiken voor verschillende marktonderzoeksactiviteiten.

Als u wilt, kunt u ervoor kiezen om geen toestemming te geven voor cookies of om cookies niet te accepteren door de privacy-instellingen van uw webbrowser aan te passen om cookies te verwijderen bij het verlaten van websites of wanneer u uw browser sluit. U kunt uw browser ook configureren om cookies te blokkeren. Het niet verlenen van toestemming, het verwijderen van cookies of het blokkeren van cookies kan u uitsluiten van deelname aan enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma's of een negatieve invloed hebben op uw gebruikerservaring. Raadpleeg het gedeelte met de titel voor informatie over hoe u zich kunt afmelden voor cookies "HOE KAN IK ME AFMELDEN?"

Het gebruik van cookies door Cint is altijd met uw toestemming.

Als u meer wilt weten over cookies die door Cint worden gebruikt, klikt u op hier.

ID's voor mobiele advertenties:

Een mobiele advertentie-ID is een reeks cijfers en letters die een individuele smartphone of tablet identificeert. Op iOS wordt een mobiele advertentie-ID de "Identity For Advertisers" (IDFA of kortweg IFA) genoemd. Op Android is de mobiele advertentie-ID de GPS ADID (of Google Play Services-ID voor Android). Cint kan mobiele advertentie-ID's verzamelen of deze van een partner verkrijgen. Cint kan mobiele advertentie-ID's gebruiken in onze marktonderzoeksprogramma's of om uw gegevens te delen met klanten of partners. Met uw toestemming kan Cint u ook selecteren voor een enquête of ander marktonderzoeksprogramma waarbij mobiele advertentie-ID's worden gebruikt om u bloot te stellen aan specifieke advertenties of promoties voorafgaand aan de enquête of andere marktonderzoekprogramma-activiteit voor de evaluatie van dergelijke specifieke advertenties of promoties.

Cint zal alleen mobiele advertentie-ID's verzamelen of verkrijgen met uw toestemming.

Webbakens:

Een webbaken (ook wel tag, clear gif of 1 × 1 pixel genoemd) bestaat uit een kleine reeks code die is ingesloten in een webpagina of e-mail. Ze kunnen al dan niet een zichtbare grafische afbeelding zijn die is gekoppeld aan het webbaken, en vaak is de afbeelding ontworpen om op te gaan in de achtergrond van een webpagina of e-mail.

Cint kan webbakens in onze e-mailberichten gebruiken om te helpen bepalen of onze berichten worden geopend en om doorklikken naar links in de e-mail of in advertenties of websiteonderzoek te verifiëren om te bepalen of een deelnemer advertenties of andere online inhoud heeft bekeken die Cint aan het meten is. . Cint en onze geautoriseerde agenten kunnen persoonlijke gegevens koppelen aan webbakens voor operationele en onderzoeksdoeleinden.

Geo-locatiegegevens:

Cint kan geolocatiegegevens van uw computer of apparaat verzamelen. Cint kan uw geolocatiegegevens gebruiken voor fraudepreventie of voor marktonderzoeksdoeleinden, inclusief maar niet beperkt tot advertentieonderzoek of andere op tracking gebaseerde marktonderzoekactiviteiten. Cint zal uw toestemming vragen als Cint uw geolocatiegegevens verzamelt of gebruikt.

Digitale vingerafdrukken:

Cint kan digitale vingerafdruktechnologie gebruiken om bepaalde gegevens over u en / of uw computer of apparaat te verzamelen. Deze gegevens kunnen persoonlijke gegevens bevatten, zoals een IP-adres, maar ook niet-persoonlijke gegevens, zoals het besturingssysteem van een computer of het versienummer van de browser. Deze technologie creëert een unieke computeridentificatie die kan worden gebruikt voor fraudepreventie of om uw deelname aan een enquête of ander marktonderzoeksprogramma te identificeren en te volgen en deelname te beperken in overeenstemming met de vereisten van een specifieke enquête of ander marktonderzoeksprogramma.

Sociale media-informatie:

Mogelijk wordt u ook de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan enquêtes en andere marktonderzoeksprogramma's via of met sociale mediaplatforms. Als u ervoor kiest om deel te nemen aan enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma's via of met sociale mediaplatforms, kan Cint, met uw toestemming, bepaalde profielinformatie verzamelen die is opgeslagen in uw sociale mediaplatformaccount.

Logbestanden:

Cint verzamelt en bewaart automatisch bepaalde informatie tijdens deelname aan enquêtes en andere marktonderzoeksprogramma's. Onze servers leggen automatisch informatie vast die uw browser verzendt wanneer u een website bezoekt. Deze serverlogboeken kunnen informatie bevatten zoals uw webverzoek, Internet Protocol (IP) -adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en een of meer cookies die uw browser uniek kunnen identificeren. Deze informatie wordt periodiek verwijderd als onderdeel van normale onderhoudsroutines.

Informatie die Cint van derden verzamelt:

Cint kan Persoonsgegevens, gedrags- en / of demografische informatie van derden verkrijgen, inclusief, maar niet beperkt tot gegevensbeheerplatforms, advertentienetwerken, informatieservicebureaus, andere leveranciers van marktonderzoek en / of sociale mediaplatforms. Cint kan de Persoonsgegevens, gedrags- en / of demografische gegevens die van deze derde partijen zijn ontvangen, voor verschillende doeleinden gebruiken, waaronder, maar zonder beperking, gegevensvalidatie, gegevensbijlage, ontwikkeling van marketinginzichten, fraudedetectiedoeleinden.

MET WIE DEELT CINT PERSOONSGEGEVENS?

Cint zal uw Persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is, zoals hieronder nader gespecificeerd.

Als een enquête of ander marktonderzoeksprogramma of andere activiteit inhoudt dat Persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld aan een derde partij, zal Cint uw Persoonsgegevens alleen delen met uw toestemming. Als de verzamelde gegevens worden gebruikt voor statistische modellering om trends en voorkeuren onder specifieke groepen of doelgroepen binnen de algemene bevolking beter te begrijpen, worden slechts beperkte gedeelde persoonlijke gegevens alleen gebruikt voor marktonderzoeksdoeleinden en nogmaals alleen met uw toestemming.

Cint kan uw Persoonsgegevens, profileringsgegevens of andere onderzoeksgegevens als volgt aan derden bekendmaken:

Cint kan bepaalde beperkte Persoonsgegevens in licentie geven aan derden (bijv. Gegevensmakelaars, gegevensverzamelaars, enz.) Voor marktonderzoeksdoeleinden, inclusief, maar zonder beperking, de licentieverlening van gegevens op individueel en / of geaggregeerd niveau (bijv. en / of dienstaankoop of gebruiksactiviteit, websitebezoekgegevens, internetzoekgeschiedenis, enz.) voor de ontwikkeling van publieksinzichten en / of look-alike-modellen, met als doel de verkoop van dergelijke gegevens aan de klanten van de derde partij voor het doel van het uitvoeren van analyses en het verstrekken van marketinginformatie. Deze informatie kan worden gedeeld via een cookie (cookie-ID), een mobiele advertentie-identificatie, een e-mailadres of een andere methode. Nadat look-alike-modellering of aggregatie is uitgevoerd, worden persoonlijke gegevens verwijderd.

Bovendien kunnen identificerende informatie en informatie die op geautomatiseerde wijze is verzameld, aan derden worden verstrekt, inclusief, maar niet beperkt tot, klanten, partners, agenten en / of verkopers met het oog op het identificeren van respondenten voor hercontactenquêtes of communicatie, fraudedetectie en / of preventie, databaseafstemming, gegevensvalidatie, gegevensaanvulling, codering, gegevenssegmentatie, en belonings-, incentive- en / of sweepstakes of promotiegerelateerde diensten.

Cint kan persoonlijke gegevens of machine-identificeerbare informatie bijhouden om te voldoen aan uw verzoeken en / of de zakelijke vereisten van Cint. Cint kan bijvoorbeeld het e-mailadres bewaren van Deelnemers die zich hebben afgemeld om ervoor te zorgen dat Cint aan een dergelijke wens voldoet. Elke bewaring van persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Nogmaals, Cint deelt uw persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming.

VERZAMELT CINT INFORMATIE VAN KINDEREN?

Cint verzamelt niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan de leeftijd waarvoor ouderlijke toestemming vereist is. Als Cint ontdekt dat Cint per ongeluk persoonlijke gegevens heeft verzameld van een kind jonger dan de leeftijd waarop ouderlijke toestemming vereist is, zal Cint dergelijke persoonlijke gegevens uit onze database verwijderen.

WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN HEEFT CINT GEÏMPLEMENTEERD OM DE VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS TE HELPEN GARANDEREN?

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Dienovereenkomstig heeft Cint redelijke technische, fysieke en administratieve maatregelen genomen om de informatie die Cint verzamelt te beschermen. Alleen die werknemers die toegang tot uw informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Ondanks de voorzorgsmaatregelen die Cint implementeert, zijn transmissies via internet en / of een mobiel netwerk niet volledig veilig en kan Cint de veiligheid van online transmissies niet garanderen. Cint is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten door individuen bij het indienen van persoonlijke gegevens aan Cint.

BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Cint bewaart Persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwerkingsactiviteit of zoals door u geautoriseerd. Deze periode kan ook zijn gebaseerd op de contractuele verplichtingen van Cint of een van onze paneleigenaren of partners jegens u, toepasselijke verjaringstermijnen (om claims in te dienen) of volgens de toepasselijke wetgeving.

JOUW RECHTEN

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Specifiek:

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u met een dergelijk verzoek contact met ons opnemen via

de contactgegevens in de "NEEM CONTACT OP" sectie hieronder.

Na ontvangst van een verzoek van een persoon, zal Cint proberen de gevraagde informatie binnen 30 dagen te verstrekken, op voorwaarde dat het verzoek zodanig is dat er redelijkerwijs op kan worden gereageerd binnen dat tijdsbestek. Als er meer tijd nodig is, zal Cint u binnen dertig dagen op de hoogte stellen.

In bepaalde situaties is het echter mogelijk dat Cint geen toegang kan verlenen tot bepaalde Persoonsgegevens. Dit kan gebeuren als:

Als Cint het verzoek van een persoon om toegang tot zijn Persoonsgegevens weigert, zal Cint de persoon informeren over de reden voor de weigering.

HOE KAN IK ME AFMELDEN?

Uw beslissing om deel te nemen aan een enquête of ander marktonderzoeksprogramma, te reageren op een specifieke enquêtevraag of persoonlijke gegevens te verstrekken, inclusief gevoelige persoonlijke gegevens, zal altijd worden gerespecteerd.

U kunt op elk moment kiezen om al dan niet deel te nemen aan een bepaalde enquête of een ander marktonderzoeksprogramma, bepaalde vragen te weigeren of uw deelname stop te zetten. Als u echter bepaalde informatie niet verstrekt of niet volledig deelneemt aan een bepaalde enquête, kunt u mogelijk geen aanmoedigingsvergoeding ontvangen of deelnemen aan toekomstige bepaalde onderzoeken. Raadpleeg voor meer informatie over incentives de algemene voorwaarden van Cint door te klikken op hier.

Panelleden van een panel van een van onze paneleigenaren die niet langer willen deelnemen aan enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma's of die niet langer willen worden onderworpen aan het gebruik van geautomatiseerde technologieën of andere activiteiten, waaronder cookies, kunnen zich afmelden door naar de pagina Privacyinstellingen te gaan. van het ledenportaal voor het panel waartoe u behoort. De pagina Privacyinstellingen kan ook worden bereikt door op de opt-out-links op enquête-uitnodigingen te klikken. Ten slotte kunnen panelleden en deelnemers contact met ons opnemen door gebruik te maken van de contactgegevens in het gedeelte "CONTACT MET ONS" hieronder.

OVERDRACHTBELEID

Cint slaat gegevens op in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Als wereldwijde organisatie kan een aan Cint gelieerd bedrijf of niet-gelieerde dienstverlener uw Persoonsgegevens echter buiten het land van herkomst verzamelen, verwerken, opslaan of overdragen.

De (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER):

De juridische entiteiten van Cint buiten de EU en de EER hebben gegevensbeschermingsovereenkomsten binnen het bedrijf gesloten met behulp van standaardcontractbepalingen die zijn opgesteld door de Europese Commissie. Cint heeft contracten met serviceproviders en andere zakelijke providers die vereisen dat de contractpartijen de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens respecteren en Europese Persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Russische Federatie:

In overeenstemming met de gegevensbeschermingswetten van de Russische Federatie verzamelt, verwerkt en bewaart Cint Persoonsgegevens van burgers van de Russische Federatie in de Russische Federatie en geeft deze gegevens pas daarna door aan de EU of de EER.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op onze enquêtes en andere marktonderzoeksprogramma's, en niet op andere producten of diensten. Onze enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma's kunnen links bevatten naar een aantal websites van derden waarvan Cint denkt dat ze nuttige informatie kunnen bieden. Het beleid en de procedures die Cint hier beschrijft, zijn niet van toepassing op die websites. Cint raadt u aan om de privacyverklaringen of het beleid van elke site die u bezoekt zorgvuldig te lezen voor informatie over hun privacy-, beveiligings-, gegevensverzamelings- en distributiebeleid. Door deel te nemen aan een van onze enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma's of een van onze websites na een wijziging in de privacyverklaring, geeft u ons vrijelijk en specifiek uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar te maken op de manier zoals gespecificeerd in die dan- huidige privacyverklaring.

CONTACT

Cint stelt uw mening en feedback erg op prijs. Als u uw persoonlijke gegevens wilt bekijken, corrigeren of verwijderen of als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, of als u zich wilt afmelden voor onze enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma's of als u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op:

Via e-mail op: [e-mail beveiligd]

Of per post op:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stockholm, Zweden

LET OP: Privacy Compliance Officer


Betreffende Pollfish-enquêtes

Deze website maakt gebruik van de Pollfish-webplug-in. Pollfish is een online enquêteplatform waarmee iedereen enquêtes kan houden. Pollfish werkt samen met ontwikkelaars van applicaties voor smartphones en website-eigenaren om toegang te krijgen tot gebruikers van dergelijke applicaties / websites en om enquêtevragenlijsten aan hen te richten. Deze website maakt gebruik van Pollfish-cookies en maakt deze mogelijk. Wanneer een gebruiker verbinding maakt met deze website, detecteert Pollfish of de gebruiker in aanmerking komt voor een enquête. Gegevens die door Pollfish worden verzameld, worden gekoppeld aan uw antwoorden op de vragenlijsten wanneer Pollfish dergelijke vragenlijsten naar in aanmerking komende gebruikers verstuurt. Voor een volledige lijst met gegevens die Pollfish via deze website ontvangt, leest u de voorwaarden van Pollfish-respondenten op https://www.pollfish.com/terms/respondent zorgvuldig door. Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacy policy document en geef je hierbij expliciet toestemming voor het plaatsen van een Pollfish cookie in jouw systeem en de verwerking door Pollfish van bovengenoemde gegevens. Bovendien wordt u erop gewezen dat u de werking van Pollfish op elk moment kunt uitschakelen door het "opt-out-gedeelte" van Pollfish te gebruiken dat beschikbaar is op de Pollfish-website of door "cookies van derden" uit te schakelen in de instellingen van uw browser. We nodigen u nogmaals uit om de gebruiksvoorwaarden van de Pollfish-respondent te raadplegen, als u een meer gedetailleerd beeld wilt hebben van de manier waarop Pollfish werkt.

APPLE, GOOGLE EN AMAZON ZIJN GEEN SPONSOR EN ZIJN NOCH OP ENIGE MANIER BETROKKEN BIJ DEZE WEDSTRIJD / DRAW. GEEN APPLE-PRODUCTEN WORDEN ALS PRIJZEN GEBRUIKT.